เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

สิ่งที่เธอควรมี             “สติปัญญา” สิ่งที่เธอควรแสวงหา “กัลยาณมิตร”
สิ่งที่เธอควรคิด           “ความดีงาม” สิ่งที่เธอควรพยายาม “การศึกษา”
สิ่งที่เธอควรเข้าหา      “นักปราชญ์” สิ่งที่เธอควรฉลาด “การเข้าสังคม”
สิ่งที่เธอควรนิยม         “ความซื่อสัตย์” สิ่งที่เธอควรตัด “อกุศลมูล”
สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน     “บุญกุศล” สิ่งที่เธอควรอดทน “การดูหมิ่น”
สิ่งที่เธอควรยิน            “พุทธธรรม” สิ่งที่เธอควรจดจำ “ผู้มีคุณ”
สิ่งที่เธอควรเทิดทูน     “สถาบันกษัตริย์” สิ่งที่เธอควรขจัด “ความเห็นแก่ตัว”
สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว  “การพนัน” สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ “สัมมาชีพ”
สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ         “การแทนคุณบุพการี” สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: